Novinky

12.07.2021 Nabídka zájmových aktivit a kroužků 2021/2022

Vážení a milí, nabídka zájmových aktivit a kroužků bude zveřejněna 16. 8. 2021. Přihlašování bude spuštěno online 1. 9. 2021. Přejeme pohodové prázdniny a pevné zdraví.

11.05.2021 Otevřené dopravní hřiště

Od dnešního dne je otevřené dopravní hřiště. Provozní doba areálu: po - pá 9:00 – 19:00 hod. so - ne 10:00 – 19:00 hod.

02.11.2020 Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 naleznete v záložce dokumenty - výroční zprávy.

Partnerské projekty DDMNázev projektu: „Nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu v Aši I“

Realizátor: Město Aš
Finanční zdroj: Integrovaný regionální operační program
Celkové náklady projektu: 685 972,00 Kč
Výše dotace: 510 399,78 Kč
Příspěvek UNIE 95%: 484 879,79 Kč
Rozpočet města Aš 5%: 25 519,99 Kč
Termín ukončení projektu: 30.9.2022
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015175

 
Základní charakteristika a cíle projektu : 
 
Záměrem projektu je zvýšení dostupnosti a zkvalitnění sociální služby pro terénní služby . Nákup elektromobilu zajistí nutnou potřebu obnovy technického vybavení pro zajištění sociálních terénních služeb ve městě Aš . Město Aš musí reagovat na požadavky svých klientů , kdy pořízením elektromobilu dojde k obnově stávajícího stavu materiálně technické základy a tím i zkvalitnění poskytované služby . Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality sociální služby , vedoucí ke snížení sociálního vyloučení , osob ohrožených sociálním vyloučením a pro osoby se zdravotním postižením . Pro město Aš je podpora infrastruktury v podobě technického vybavení zcela zásadní pro efektivní a reálné k poskytování sociální služby Pečovatelská služba . Pořízený elektromobil je využíván sociálními pracovníky Pečovatelské služby , organizační složky města Aše k přepravě za klienty pro možnost poskytování služby . Projekt „ Nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu v Aši l " je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu , dle podmínek výzvy č . 17 z IROPU ,, MAS 21 - IROP - Kvalitní sociální služby - IV , vazba na výzvu ŘO IROP ,, Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD " .