Novinky

12.07.2021 Nabídka zájmových aktivit a kroužků 2021/2022

Vážení a milí, nabídka zájmových aktivit a kroužků bude zveřejněna 16. 8. 2021. Přihlašování bude spuštěno online 1. 9. 2021. Přejeme pohodové prázdniny a pevné zdraví.

11.05.2021 Otevřené dopravní hřiště

Od dnešního dne je otevřené dopravní hřiště. Provozní doba areálu: po - pá 9:00 – 19:00 hod. so - ne 10:00 – 19:00 hod.

02.11.2020 Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 naleznete v záložce dokumenty - výroční zprávy.

Projekt rekonstrukce DDM 2021


Název projektu:                         „S DDM zažívat úspěch a radost ve volném čase“

Realizátor:                                                    Město Aš

Finanční zdroj:                                             Integrovaný regionální operační program

Celkové náklady projektu:                          5 153 027,40 Kč
 
Výše dotace:                                                 4 637 724,66 Kč   
Příspěvek UNIE 85%:                                     4 380 073,29 Kč
Státní rozpočet 5%:                                           257 651,37 Kč
Rozpočet města Aš 10%:                                 515 302,74 Kč

Termín ukončení projektu:                           28. 5. 2022

Registrační číslo projektu                   CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004917Základní charakteristika a cíle projektu:
Záměrem projektu je stavebními úpravami a pořízením vybavení odborných učeben zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. MěDDM Sluníčko Aš chce zlepšit a rozšířit chybějící infrastrukturu v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na území Karlovarského kraje. Dále projekt zajistí bezbariérovost pro co možná nejlepší usnadnění pohybu v budově.
Hlavním cílem je zajištění bezbariérového pohybu po budově a zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Cíle bude dosaženo stavebními úpravami a pořízením vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
 
- práce s digitálními technologiemi,
- technické a řemeslné obory
- přírodní vědy
 
 
Projekt „S DDM zažívat úspěch a radost ve volném čase“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.